EU-voorstellen: Slimme Grenzen COM (2013) 95, 96 en 97; Brief inzake brief betreffende bewaartermijn reizigersgegevens bij voorstellen Slimme Grenzen

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Den Haag, 24 november 2014 De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft op 18 november 2014 uw brief besproken van 14 november 2014 inzake de reactie op de commissiebrief van 8 oktober 2014 waarin vragen zijn gesteld en opmerkingen worden gemaakt over de geannoteerde agenda van de laatste JBZ-Raad. 1 Eerste Kamer, 2014–2015, 32 317, ED . Ten aanzien van de passage over de voorstellen inzake Slimme Grenzen 2 Zie edossiers E130015, E130016, E130017 op www.europapoort.nl . wenst de commissie het volgende op te merken. De regerin…