Besluit van 20 januari 2015, houdende wijziging van het Warenwetbesluit honing in verband met richtlijn 2014/63/EU

Besluit van 20 januari 2015, houdende wijziging van het Warenwetbesluit honing in verband met richtlijn 2014/63/EU Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2014, 687751-129239-VGP, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken; Gelet op Richtlijn 2014/63/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van Richtlijn 2001/110/EG van de Raad inzake honing (PbEU 2014, L 164), alsmede op artikel 8, …