Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Verslag van een schriftelijk overleg inzake Programma aanpak stikstof en ontwerpregeling

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken 1 Samenstelling: Holdijk (SGP), Kneppers-Heijnert (VVD) ( voorzitter), Terpstra (CDA), Sylvester (PvdA), Essers (CDA) Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Elzinga (SP), Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Reuten (SP), Schaap (VVD), Flierman (CDA), Hoekstra (CDA), Van Boxtel (D66), Backer (D66), Vos (GL), De Lange (OSF), Schrijver (PvdA), Postema (PvdA), Vlietstra (PvdA) (vicevoorzitter) , Van Strien (PVV), Faber-van de Klashorst (PVV), Ester (CU), Bröcker (VVD), Beckers (VVD), Van Beek (PVV), Gerkens (SP), Koning (PvdA) hebben kennisgenom…