Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Nader voorlopig verslag

1. Inleiding De leden van de PvdA -fractie hebben van de memorie van antwoord kennisgenomen. Zij hebben nog een aantal vragen. De leden van de CDA -fractie hebben kennisgenomen van de memorie van antwoord. Zij hebben nog een enkele vraag. De leden van de fractie van GroenLinks danken de regering voor haar antwoorden. Zij hebben nog een vraag. 2. Verkoop van sociale huurwoningen De regering deelt niet de zorg van de leden van de PvdA -fractie over de uitverkoop van sociale huurwoningen. Inhoudelijk wordt dit echter niet beargumenteerd. Naar aanleiding daarvan willen de leden van de …