Advies Raad van State betreffende het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg

Advies Raad van State betreffende het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg Nader Rapport Kenmerk 660029-125573-WJZ Den Haag, 9 september 2014 Aan de Koning Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende een besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 27 mei 2014, no. 2014001024, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advise…