Advies Raad van State inzake het voorstel van wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Advies Raad van State inzake het voorstel van wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen Nader Rapport 3 februari 2015 Nr. 600183 Directie Wetgeving en Juridische Zaken Aan de Koning Nader rapport inzake het voorstel van wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 22 mei 2014, nr. 2014000997, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedat…