Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Nadere memorie van antwoord

Inleiding Met belangstelling heeft de regering kennis genomen van de vragen en opmerkingen van de leden van de fracties van de PvdA, CDA en GroenLinks. Deze vragen zijn zoveel mogelijk beantwoord geordend naar onderwerp. Verkoop van sociale huurwoningen en wooncoöperatie De leden van de PvdA-fractie hebben aanvullende vragen gesteld in het kader van de verkoop van sociale huurwoningen, zowel aan zittende huurders als aan commerciële partijen. De regering hecht eraan te benadrukken dat de regelgeving erop gericht is dat ook bij verkoop van volkshuisvestelijk bezit het maatschappelijk gebonde…