Advies Raad van State houdende vaststelling van de minimumeisen voor de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

Advies Raad van State houdende vaststelling van de minimumeisen voor de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) Nader Rapport Kenmerk 128161-106041-WJZ Den Haag, 17 juli 2013 Aan de Koning Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende vaststelling van de minimumeisen voor de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet v…