Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Memorie van antwoord

Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Reactie op de inbreng van de VVD-fractie 1 3. Reactie op de inbreng van de PvdA-fractie 12 4. Reactie op de inbreng van de CDA-fractie 18 5. Reactie op de inbreng van de PVV-fractie 21 6. Reactie op de inbreng van de SP-fractie 28 7. Reactie op de inbreng van de D66-fractie 33 8. Reactie op de inbreng van de GroenLinks-fractie 36 9. Reactie op de inbreng van de ChristenUnie-fractie 39 1. Inleiding De regering heeft met veel belangstelling kennis gen…