Voorstel van wet van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten); Memorie van antwoord

Hierbij bieden wij u de Memorie van Antwoord aan van het wetsvoorstel met nummer 31461. Het betreft het voorstel van wet van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten). Gaarne hopen wij het voorstel zo spoedig mogelijk te behandelen in de Eerste Kamer. Jasper van Dijk Van Toorenburg 1. Inleiding Met veel belangstelling hebben wij …