Advies Raad van State betreffende enkele wijzigingen van een tweetal algemene maatregelen van bestuur onder de Drank- en Horecawet en van een algemene maatregel van bestuur onder de Tabakswet

Advies Raad van State betreffende enkele wijzigingen van een tweetal algemene maatregelen van bestuur onder de Drank- en Horecawet en van een algemene maatregel van bestuur onder de Tabakswet Nader Rapport Kenmerk 176609-114161-WJZ Den Haag, 20 december 2013 Aan de Koning Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende enkele wijzigingen van een tweetal algemene maatregelen van bestuur onder de Drank- en Horecawet en van een algemene maatregel van bestuur onder de Tabakswet Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 17 oktober …