Besluit van 19 februari 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 januari 2015, houdende implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel (PbEU, L 338) (Stb. 2015, 40)

Besluit van 19 februari 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 januari 2015, houdende implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel (PbEU, L 338) (Stb. 2015, 40) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 13 februari 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 615340; Gelet op artikel III van de wet van…