Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen; Brief inzake stand van zaken en ontwikkelingen Kamerdossier 33900

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 Hierbij stuur ik u een afschrift van de brief die ik aan de voorzitter van de Tweede Kamer heb gestuurd over de stand van zaken en ontwikkelingen inzake Kamerdossier 33 900 . De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 Bij brief van 19 januari 2015 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij verzocht …