Mededelingen

2 Mededelingen De voorzitter : Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: De Lange, Duthler, Schrijver, Beuving en Sylvester, wegens verblijf buitenslands; Vos en Thissen, wegens bezigheden elders; Ester, Franken, Popken, Sörensen, Koffeman en Ter Horst, wegens ziekte. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter : Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar…