Stemming Energie-efficiëntie

5 Stemming Energie-efficiëntie Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie ( 33913 ) . (Zie vergadering van 10 februari 2015.) De voorzitter : Ik heet de minister van Economische Zaken van harte welkom in de Eerste Kamer. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklari…