Interparlementaire conferentie inzake het Europees Semester ; Verslag van een bijeenkomst; Verslag van een Interparlementaire conferentie inzake het Europees Semester

Op 23 september jl. vond in het Europees parlement te Brussel een interparlementaire conferentie plaats over de Europees Semester-cyclus 2014 en de prioriteiten voor de Jaarlijkse Groeianalyse 2015. De bijeenkomst was onderdeel van een reguliere vergadering van de commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) van het Europees parlement (EP). Hieraan is namens de Tweede Kamer deelgenomen door het lid Schut-Welkzijn (VVD), tevens rapporteur voor het Europees Semester 2014. Namens de Eerste Kamer is deelgenomen door het lid De Boer (GroenLinks). Hierbij treft u een kort verslag van de bijeenkom…