Gaswinning Groningen-veld; Motie; Motie van het lid Smaling over opnieuw met de Groningers vaststellen waar behoefte aan is

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de inwoners van Groningen behoefte hebben aan herstel van vertrouwen; overwegende dat de hoeveelheid commissies, centra, tafels, toezichthouders, gasverkopers, kennisinstellingen, stuurgroepen en begeleidingscommissies niet bijdraagt aan dat vertrouwen; verzoekt de regering, al deze instanties even weg te denken en daarna met de Groningers opnieuw vast te stellen waar behoefte aan is, en gaat over tot de orde van de dag. Smaling…