Gaswinning Groningen-veld; Motie; Motie van het lid Van Tongeren c.s. over verder terugbrengen van het productieplafond voor 2015 en 2016 tot maximaal 30 miljard m3 per jaar

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering schrijft dat een maximale inzet van de conversie-installaties het mogelijk maakt om de productie uit het Groningen-veld terug te brengen tot 30 miljard kubieke meter per jaar; constaterende dat Staatstoezicht op de Mijnen heeft geadviseerd om de gaswinning zo veel mogelijk en zo snel als mogelijk en realistisch is, terug te brengen; verzoekt de regering het productieplafond voor 2015 en 2016 verder terug te brengen tot maximaal 30 miljard kubieke meter per jaar en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Ouwehand …