Gaswinning Groningen-veld; Motie; Motie van het lid Van Tongeren c.s. over een plan om het binnenlands verbruik van Groningen aardgas in Nederland snel te verminderen

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gaswinning in Groningen aardbevingsrisico geeft, het gas opraakt en gasverbruik bijdraagt aan klimaatverandering; overwegend dat het hierom noodzakelijk is de vraag naar Groningen-aardgas te verminderen; verzoekt de regering, een plan te maken om het binnenlands verbruik van Groningen-aardgas in Nederland snel te verminderen en dit plan voor de zomer aan de Kamer te zenden; en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Van Veldhoven Ouwehand Dik-Faber…