Gaswinning Groningen-veld; Motie; Motie van de leden Van Veldhoven en Dijkgraaf over een besluit dat de gaswinning na 1 juli 2015 niet boven de 35 miljard m3 op jaarbasis komt

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voor 2015 vasthoudt aan het winningsbesluit van 39,4 miljard kubieke meter ondanks een verlaging van de winning in de eerste helft van 2015; overwegende dat de verlaging van de winning in de eerste helft van 2015 niet mag leiden tot een stijging in de tweede helft van 2015; spreekt uit dat het ondenkbaar is dat de gaswinning na 1 juli 2015 weer boven de 35 miljard kubieke meter op jaarbasis komt; verzoekt de regering, daartoe nu een besluit te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Veldhoven Dijkgraaf…