Gaswinning Groningen-veld; Motie; Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over een plan van aanpak voor het aardbevingsbestendig maken van alle huizen in Groningen

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat preventief versterken van groot belang is om de gevolgen van aardbevingen te mitigeren en daarmee om de veiligheid van de inwoners van Groningen te vergroten; overwegende dat het van belang is dat deze versterkingen zo snel mogelijk worden uitgevoerd; verzoekt de regering, in overleg met de nationaal coördinator Groningen: • een plan van aanpak voor het aardbevingsbestendig maken van alle huizen in Groningen op te stellen, met een tijdpad voor de komende 10 jaar; • in het plan van aanpak aan te geven hoe het totale risico van de …