Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid. Inhoud blz. ALGEMEEN 1 1. Inleiding en opbouw 3 1.1 Kern van het wetsvoorstel 3 1.2 Probleemanalyse 6 1.3 Aanleiding en achtergrond 7 …