Behoeftestelling vervanging F-16; Brief Algemene Rekenkamer; Reactie Algemene Rekenkamer op de DMP-D-brief Vervanging F-16 (Kamerstuk 26 488, nr. 369)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2015 Op 15 december 2014 publiceerde de Minister van Defensie in het kader van het Defensie Materieel Proces (DMP) de zogeheten «D-brief» voor de vervanging van de F-16. In deze brief informeert de Minister de Tweede Kamer over de verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase van het DMP) van de JSF, het toestel waarvoor het kabinet in de nota In het belang van Nederland heeft gekozen als vervanger van de F-16. De verwervingsvoorbereidingsfase volgde op de behoeftestelling (fase A) en de gecombineerde voorstudie- en stud…