Politie; Brief regering; Aanbestedingen Randapparatuur C2000 en Ademanalyseapparatuur nationale politie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2015 Op 14 oktober jl. heb ik u bericht over de inkoopfunctie van de nationale politie (Kamerstuk 29 628, nr. 471 ). Daarbij ben ik ingegaan op de waarborgen van de inkoopfunctie en op de op dat moment bij de politie lopende aanbestedingen Randapparatuur C2000 en Ademanalyseapparatuur. Ten aanzien van deze beide aanbestedingen waren in de periode voorafgaand aan de betreffende brief signalen geuit van mogelijke integriteitschending. Onderstaand informeer ik u opnieuw over deze twee aanbestedingen. 1. Aanbes…