Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het voorstel van wet genoegzaam voorbereid. Inhoudsopgave blz. 1. Algemeen 1 2. Financiële gevolgen 4 3. Consultatie 4 1. Algemeen 1.1 Inleiding De leden van de VVD-fractie hebben met veel enthousiasme kennisgenome…