Persoonsgebonden Budgetten; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Bergkamp (t.v.v. 25657, nr. 118) over maatwerk in de systemen van de SVB

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de systemen van de SVB alleen verantwoording en declaraties in uren kunnen verwerken, maar bijvoorbeeld niet in dagdelen of reiskilometers; constaterende dat bij de invoering te weinig is geluisterd naar pgb-houders en hun belangenbehartigers; overwegende dat de vragen en behoeften van mensen leidend dienen te zijn, niet systemen; verzoekt de regering, samen met belangenbehartigers van pgb-houders in overleg te treden met de SVB met als doel om maatwerk in de systemen van de SVB mogelijk te maken, zodat bijvoorbeeld ook in dagdelen, re…