Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Reactie inzake toezeggingen uit het Algemeen Overleg Cybersecurity d.d. 22 januari 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2015 In het Algemeen Overleg Cybersecurity d.d. 22 januari jl. heb ik toegezegd om binnen een termijn van twee weken nader in te gaan op een tweetal onderwerpen. Ten eerste een antwoord op de vraag van het lid Gesthuizen (SP) of het mogelijk is om een reactie te geven op het bericht dat bedrijven als Oracle niet zouden hoeven te voldoen aan EU-regels voor veilige ICT. Ten tweede een antwoord op de vraag van het lid Oosenbrug (PvdA) of er een garantie gegeven kan worden dat het landelijk meldpunt internetoplichtin…