Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 3 februari 2015, over de versobering en wachtlijsten bij wijkverpleging

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2015 Het lid Dik-Faber heeft mij verzocht om een reactie op het bericht dat op nu.nl (31 januari) verscheen en waar wordt ingegaan op een onderzoek van ActiZ (Handelingen II 2014/15, nr. 49, Regeling van Werkzaamheden). Uit dit onderzoek blijkt dat de wijkverpleging onnodig verschraald zou worden en dat zorgaanbieders denken dat er dit jaar lange wachtlijsten voor wijkverpleging ontstaan. Met deze brief voldoe ik aan het verzoek. Vanaf 1 januari van dit jaar is wijkverpleging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) …