Terrorismebestrijding; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 februari 2015, over het bericht ‘Jihadist ontsnapt aan celstraf en zit bij IS’

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2015 Naar aanleiding van de berichtgeving over de zaak Omar H. met de kop «Jihadist ontsnapt aan celstraf en zit bij IS», heeft uw Kamer verzocht om een brief (Handelingen II 2014/15, nr. 49, Regeling van werkzaamheden). Onderstaand ga ik in op dit verzoek, in het perspectief van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Omar H. was bekend bij alle relevante diensten en organisaties en werd besproken in het zogenoemde multidisciplinair casusoverleg. Ten aanzien van hem zijn maatregelen genomen. Zo heeft de …