Deltaprogramma; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 februari 2015, over Natuurambitie Grote Wateren

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2015 Op 4 februari jongstleden heeft uw Kamer verzocht in te gaan op de relatie tussen de Natuurambitie Grote Wateren (NAGW) en het waterbeleid (Handelingen II 2014/15, nr. 50, Regeling van werkzaamheden). Binnen het waterbeleid heeft waterveiligheid de eerste prioriteit. Nederland is de best beschermde delta ter wereld en dat willen we zo houden. Om dat hoge beschermingsniveau te bereiken zijn in de loop der tijd ingrijpende maatregelen genomen in het watersysteem. Het Ministerie van EZ heeft de Natuurambitie G…