Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg); Brief inzake eerste termijn plenaire behandeling wetsvoorstel Wet forensische zorg (32 398)

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2014 Inleiding Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet forensische zorg (Wfz) op 1 april 2014 heb ik Uw Kamer verzocht om de eerste termijn van de zijde van de regering te schorsen. De reden voor dat verzoek was tweeledig: enerzijds bood dit de ruimte om een onjuiste formulering in het wetsvoorstel, waar de CDA-fractie op wees, te herstellen en anderzijds stelde een schorsing mij in de gelegenheid om met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van gedachten te wisselen over een aa…