Advies Raad van State betreffende het besluit tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met een verruiming van de regeling voor samenhangende zaken

Advies Raad van State betreffende het besluit tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met een verruiming van de regeling voor samenhangende zaken Nader Rapport 15 oktober 2014 Nr. 591699 Directie Wetgeving en Juridische Zaken Aan de Koning Nader rapport inzake wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met een verruiming van de regeling voor samenhangende zaken Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 6 januari 2014, nr. 466175, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies in…