Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief inzake Publiekscampagne hervorming langdurige zorg

Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 7 november 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 4 november 2014 kennisgenomen van uw brief van 3 november 2014 1 Kamerstukken I 2014/15, 33 891, H inzake de publiekscampagne over de hervorming van de langdurige zorg. De commissie erkent het belang van goede informatievoorziening (over in casu veranderingen in de langdurige zorg) en zij stelt het op prijs dat zij door u wordt geïnformeerd over deze publiekscampagne. Mede gelet op eerdere gevallen, waarin de timing van de voorlicht…