Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten; Brief inzake behandeling wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2014 Op 6 november jongstleden heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten (kamerstuk nr. 33 991 ) aangenomen. Het wetsvoorstel schrapt de artikelen 6a.21a van de Telecommunicatiewet en 6.14a van de Mediawet 2008. Deze artikelen beogen buiten het regime van de Europese richtlijnen op het gebied van de elektronische communicatie de toegang tot de kabel te regelen. Dit is echter, zoals in de memorie …