Besluit van 5 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip bedoeld in artikel 18.76 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Besluit van 5 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip bedoeld in artikel 18.76 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 oktober 2014, nr. WJZ/665595(10509), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel 18.76 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Hebben goedgevonden en verstaan: Enig artikel Het tijdstip, bedoeld in ar…