Besluit van 10 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet positie en toezicht advocatuur

Besluit van 10 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet positie en toezicht advocatuur Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 november 2014, nr. 576556; Gelet op artikel VII van de Wet positie en toezicht advocatuur; Hebben goedgevonden en verstaan: Enig artikel Met ingang van 1 januari 2015 treedt in werking de Wet positie en toezicht advocatuur, met uitzondering van artikel I, onderdeel R.…