Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg; Brief inzake Curatieve Zorg in krimpregio's

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Met deze brief informeer ik u dat het opstellen van de visie op de curatieve zorg in krimpregio’s, zoals toegezegd tijdens diverse debatten in de Tweede Kamer (4586, 5123, 5134), meer tijd in beslag neemt dan voorzien. De eerste reden is dat uw Kamer in het debat over de eerstelijnszorg heeft verzocht om in de nota over krimpregio’s ook de eerste lijn mee te nemen. Daarnaast wil ik graag de resultaten van een tweetal analyses verwerken in de visie. Het betreft ten eerste de monitor van het RIVM waarin de be…