Toezicht op afstand - de relatie tussen de minister van Financiën en de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM); Brief regering; Verslag van een schriftelijk overleg over de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over de brief van 12 december 2014 over de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (Kamerstuk 32 648, nr. 6 ). De vragen en opmerkingen zijn op 15 januari 2015 aan de Minister van Financiën voorgelegd. Bij brief van 10 februari 2015 zijn de vragen beantwoord. De voorzitter van de commissie, Duisenberg De griffier van de commissie, Berck I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD De…