Vaststellen van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen); Gewijzigde motie inzake het garanderen van de toegang tot de fysieke bibliotheek

De Kamer, gehoord de beraadslagingen, overwegende, dat de bij het monitoren van de fysieke bereikbaarheid van de bibliotheek het van belang is te weten welke ondergrens wordt gehanteerd, constaterende, dat er geen minimumnormen zijn geformuleerd, verzoekt de Minister aan de VNG en de VOB te vragen te komen met een visie op welke minimumnormen gehanteerd zouden kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag Gerkens Ganzevoort Ruers Slagter-Roukema Quik…