Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU; Eindverslag

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen. De voorzitter van de commissie, Kneppers-Heijnert De griffier van de commissie, De Boer…