Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief inzake overzicht wijzigingen pakket Belastingplan 2015

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Het wetsvoorstel Belastingplan 2015 is op 13 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Zoals gebruikelijk ontvangt u vooruitlopend op de behandeling van het Belastingplan 2015 in uw Kamer in de bijlage een chronologisch overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel Belastingplan 2015. De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes Bijlage wijzigingen Belastingplan 2015 Belastingplan 2015 ( 34…