Advies Raad van State betreffende het besluit van ........ houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014)

Advies Raad van State betreffende het besluit van ........ houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014) Nader Rapport 21 oktober 2014 IenM/BSK-2014/231884 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 21 juli 2014, nr. 2014001452, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde ontwerp van een algemene maatregel van bestuur rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 12 september 2014, nr. W14.14.0269/IV, bied i…