Besluit van 12 november 2014 tot vaststelling van het tijdstip van het vervallen van de artikelen 1 tot en met 10 van de Tijdelijke wet resolutieheffing 2014 en de inwerkingtreding van artikel 12 van die wet

Besluit van 12 november 2014 tot vaststelling van het tijdstip van het vervallen van de artikelen 1 tot en met 10 van de Tijdelijke wet resolutieheffing 2014 en de inwerkingtreding van artikel 12 van die wet Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 10 november 2014 (DB/2014/437); Gelet op artikel 13 van de Tijdelijke wet resolutieheffing 2014; Hebben goedgevonden en verstaan: Enig artikel Met ingang van 1 januari 2015: a. vervallen de artikelen 1 tot en …