Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Brief inzake reactie van het kabinet naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 Hierbij bied ik u ter kennisneming aan een afschrift van een brief 1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 156287. aan de voorzitter van de Tweede Kamer inzake de reactie van het kabinet naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie. De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten…