Dierziektebeleid; Brief regering; Aanbieding nahang Besluit tot wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2014 Hierbij zend ik u het Besluit houdende wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten in verband met een wijziging van de tarieven ten behoeve van voorkoming en bestrijding van salmonella, tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën en de financiering van dierziektemonitoring 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . De artikelen van het besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, da…