Internationale Veiligheidsstrategie; Brief inzake Beleidsbrief internationale veiligheid

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2014 Hierbij bied ik u, conform uw verzoek, mede namens de ministers van Defensie, Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking, Veiligheid & Justitie, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de beleidsbrief internationale veiligheid 1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 1563178. aan, zoals ook aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze beleidsbrief gaat in op de voor Nederland meest relevante ontwikkelingen in de internationale veiligheidsomgeving sin…