Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015; Brief inzake aanbieding verkenning naar de haalbaarheid en wenselijkheid van gescheiden netwerken

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 In het actieplan bij de Tweede Nationale Cybersecurity Strategie (NCSS-2) is toegezegd een verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een gescheiden ICT-netwerk voor (publieke en private) vitale processen, waaronder clouddiensten. Deze verkenning 1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 156319. treft u bijgevoegd aan. Naar aanleiding van vragen van leden van de VVD-fractie in de Eerste Kamer heb ik bij brief d.d. 4 augustus 2014 toegezegd het vr…