Stemming motie Wijziging van de Opiumwet

4 Stemming motie Wijziging van de Opiumwet Aan de orde is de stemming over een motie , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt , te weten: - de motie-Ter Horst c.s. over de instelling van een commissie die de regering moet adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid ( 32842 , letter L ). (Zie vergadering van 4 november 2014.) De voorzitter : Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. Daartoe wordt be…