Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Nader voorlopig verslag

De memorie van antwoord heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende nadere opmerkingen en het stellen van de volgende nadere vragen. De commissie verzoekt de regering de nadere memorie van antwoord voor 28 november 2014, 16.00 uur, aan de Kamer toe te zenden. Inleiding De leden van de PvdA -fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de uitvoerige antwoorden van de regering. Zij hebben nog enkele nadere vragen. De leden van de CDA -fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de antwoorden van de regering. Helaas hebben zij, net als bij wetsvoorstel 33…