Besluit van 19 november 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Besluit van 19 november 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 november 2014, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 584249; Gelet op artikel VI van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap; Hebben goedgevonden en verstaan: Enig artikel Onderdeel C, onder 2, onderdee…